Saturday, July 31, 2010

Vælgerbedrag og levebrødspolitikere


Vore politikere ser sig ikke mere som folkets tjenere, som vi tillidsfuldt har overdraget ansvaret for vort fælles lands udvikling. Både borgerlige og socialistiske politikere opfører sig mere som chefer for en socialstat, hvis befolkning udgøres af statsafhængige klienter, som man kan byde hvad som helst. I løbet af en forholdsvis kort årrække har politikerne mistet respekten for vælgernes sunde fornuft og dømmekraft. Ingen politiske salgsargumenter er i dag så billige, ingen løgne så fede, ingen forklaringer så ynkelige, at de ikke kan præsenteres for borgerne.... sådan skriver den kendte forretingsmand, Asger Aamund i Berlingske.

Asger ligger ikke fingre imellem i en længere artikel om et danmark i frit fald - og har osse en skarp, men meget korrekt konklusion på et af de største vælger-bedrag til dato: 12 minuters planen - som Søvndal og den skatte-spekulerende Helle Thorning fremlagde fornylig.

Aamund skriver således: 12-minutters planen overskrider således klart grænserne for politisk mandatsvig, men det værste er dog, at S, SF og LO har udvist en total ringeagt for danskernes samfundsindsigt og sunde fornuft ved overhovedet at fremlægge sådan noget vås. Budskabet om de ekstra 12 minutter er endda slet ikke rettet til den arbejdende minoritet af vælgerkorpset, men til det flertal, der står uden for arbejdsmarkedet, og som skal bringe Søvndal og Thorning til magten: »Vi får de arbejdende danskere til at løbe lidt stærkere, så I kan beholde og øge jeres overførselsindkomster. Altså, hvis I næste gang husker at stemme rødt.«

Læs hele den tankevækkende artikel "Hvem vogter vogterne?" på Berlingske

No comments: