Monday, March 20, 2006

Personlig gennemslagskraft i virksomheden

Personlig gennemslagskraft i virksomheden - det kan læres af heste!

Denne artikel har fokus på kommunikation mellem mennesker. Du får inspiration til at arbejde mere assertivt i arbejdet med horsemanship og kan effektivt integrere arbejdsformen til din ledelse og organisation.

Heste giver dig til forskel fra mennesker direkte og utvetydig tilbagemelding på din kommunikation.

Hvorfor heste?

”Hesten reagerer udelukkende på det du gør, og ikke det, der måske var din hensigt. Derfor får du også at vide, når du ikke er tydelig nok, uklar eller tvetydig i dit budskab” fortæller hesteterapeut Henriette Andersen, der praktiserer horsemanship. En metode, hvor hun lærer mennesker at kommunikere entydigt og assertivt med heste.

Denne form for kommunikation kan let overføres til vores daglige omgang med andre mennesker.

Erhvervspsykolog Marianne Holmboe fremhæver, at en vigtig pointe i al kommunikation er, at det ikke er intentionen, men effekten af ens budskab, der betyder noget for den videre kommunikation. Derfor bliver vores måde at kommunikere på vigtig, hvis vi gerne vil have en god personlig gennemslagskraft.

Personlig gennemslagskraft

Personlig gennemslagskraft handler ikke kun om at nå et ønsket resultat, men også om måden, hvorpå man når det. De bedste resultater opnås, når man både handler i respekt for sig selv og andre.

Det handler både om at være sig bevidst om, hvad man gerne vil og at handle ud fra det uden at tromle andre ned på vejen. Det handler kort sagt om at være assertiv i stedet for enten aggressiv eller submissiv.

Det gør horsemanship til en god metode. ”Særlig fordi hesten hverken lyver eller viser hensyn i forhold til din måde at kommunikere på. Her får du direkte feedback på det du gør” siger Henriette Andersen.

Sagt på en anden måde. Du kan ikke ikke-kommunikere. Marianne Holmboe forklarer det således: ”Du sender hele tiden signaler, når du kommunikerer og meget lidt består af det du siger. Faktisk er kun 7 % af det den anden opfatter, når vi kommunikerer, ord. Resten er stemmeføring og kropssprog. Derfor er den bedste måde at få større gennemslagskraft på ikke at træne, hvad vi siger, men hvordan vi siger det.”

Gennem arbejde med heste og personlig feedback kan du, hurtigt opnå en styrket personlig gennemslagskraft, fordi du både træner din nonverbale kommunikation og samtidig bliver opmærksom på egne værdier.

Læs mere om Personlig Gennemslagskraft: Næste kursus, info @ Strongmind.dk

(Strongmind´s website)

No comments: