Friday, August 10, 2007

Corporate Social Responsibility - CSR

CSR er den korte betegnelse for "Corporate Social Responsibilty" eller det vi på dansk vil kalde "Ledelse med socialt ansvar" (eller som beskrevet på VIRK.dk: Samfundsengagement).

Vi har netop haft emnet på programmet i vores lokale JCI afdeling, idet vi havde besøg af såvel den danske JCI National præsident, Henning Lyager og vores internationale præsident, Scott Greenlee.


Samfundsengagement, eller Corporate Social Responsibility (CSR), defineres i EU som virksomhedernes frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktion med deres interessenter.

JCI er en af de netværksorganisationer på verdensplan der har CSR som et stort arbejdsområde - hvor der bl.a. uddannes trænere som kan vejlede små - og mellemstore virksomheder i implementering af CSR.

Læs om forretningsudvikling gennem social ansvarlighed.

Lasse Burholt

No comments: